گزارش هفتگی فعالیت های آموزشی و پرورشی واحد پیش دبستانی
گزارش هفتگی فعالیت های آموزشی و پرورشی واحد پیش دبستانی

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۰/۲۲
گزارش هفتگی فعالیت های آموزشی و پرورشی واحد پیش دبستانی

گزارش فعالیت هفته ی سوم دی ماه همراه گزارش تصویری اردوی تفریحی آموزشی پارک ژوراسیک به شرح زیر خدمت اولیای دوره پیش دبستانی ارائه میشود.


شنبه 97/10/15

تمرین سوره قریش

روخوانی

ژیمناستیک

هوش ( عدد 4 )

*******

یکشنبه 97/10/16

آیه 1 سوره نصر

قصه سوره نصر

فارسی (نوشتن) تمرین خطوط مورب و تکمیل نقطه چین ها با توجه به الگو

زبان انگلیسی

ریاضی ( تشخیص شکلهای متشابه )

*******

دوشنبه 97/10/17

تدریس آیه 2 سوره نصر

رباتیک

فارسی (خواندن کلماتی که آخر آنها «ک» باشد مانند عینک)

کاردستی آدم برفی

*******

سه شنبه 97/10/18

تدریس آیه 3 سوره نصر

روخوانی

علوم ( نقاشی فصل زمستان و بررسی تفاوت فصلها)

تمرین اعداد ( کاردستی با حبوبات )

*******

چهارشنبه 97/10/19

اردوی تفریحی آموزشی (پارک ژوراسیک)