گزارش هفتگی فعالیت های آموزشی و پرورشی واحد پیش دبستانی
گزارش هفتگی فعالیت های آموزشی و پرورشی واحد پیش دبستانی

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۱۰/۱۴
گزارش هفتگی فعالیت های آموزشی و پرورشی واحد پیش دبستانی

گزارش فعالیت هفته ی دوم دی ماه همراه با تصاویر به شرح زیر خدمت اولیای دوره پیش دبستانی ارائه میشود.


شنبه 8/10/97

تمرین سوره قریش

روخوانی

ژیمناستیک

هوش ( یافتن شکلهای مرتبط مانند مسواک و خمیردندان)

یکشنبه 9/10/97

آیه 2 سوره قریش

فارسی (نوشتن) تمرین اتصال خطوط و نقطه چین

زبان انگلیسی

دوخت خورشید (تمرین گره زدن)

دوشنبه 10/10/97

تدریس آیه 3 سوره قریش

رباتیک

فارسی خواندن (کلماتی که آخر آنها «ای» باشد مانند ماهی)

بازی گروهی با درب نوشابه ( اهداف بازی:تصمیم گیری مشترک،همکاری،نظافت)

سه شنبه 11/10/97

تدریس آیه 4 سوره قریش

روخوانی

علوم ( نقاشی فصل زمستان و بررسی تفاوت فصلها)

کار با گواش (چتر)

چهارشنبه 12/10/97

تمرین آیه 4 سوره قریش

روخوانی قرآن

دفتر شطرنجی

بازی با اسباب بازی