جلسه اولیاء پیش دبستانی ها با مربیان
جلسه اولیاء پیش دبستانی ها با مربیان

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۹/۲۴
جلسه اولیاء پیش دبستانی ها با مربیان

دومین جلسه اولیاء پیش دبستان با مربیان فرزندتان در روز سه شنبه 97/09/27ساعت 8:30


ولی گرامی ، با سلام و احترام 

احتراماً با استحضار میرساند ،دومین جلسه اولیاء پیش دبستان با مربیان فرزندتان در روز سه شنبه 97/09/27ساعت 8:30در طبقه وسط مؤسسه برگزار میگردد . 

لذا از شما دعوت میشود ، در این جلسه مهم حضور بهم رسانید . 

موضوع جلسه : 

1- ارائه پوشه کار توسط مربیان محترم 

2- توضیحات روانشناس مؤسسه در رابطه با تربیت فرزندان 

3- توضیحات سر کار خانم رحمانی در مورد مشکلات 

4- ارائه انتقادادت و پیشنهادات اولیاء محترم  

تذکر : با توجه به اهمیت جلسه ، خواهشمند است به موقع در جلسه حضور بهم رسانید . 

                                                                                                                               با تشکر