بزرگداشت استاد سیدمحسن موسوی بلده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
بزرگداشت استاد سیدمحسن موسوی بلده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۲/۰۷
بزرگداشت استاد سیدمحسن موسوی بلده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

بزرگداشت استاد سیدمحسن موسوی بلده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم


جلسه ای به منظور بزرگداشت استاد سیدمحسن موسوی بلده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار خواهد شد.

مکان : مصلی تهران - نمایشگاه قرآن - سالن نشست شماره یک، جنب ستون 107

چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه ساعت 21:30 تا 22:30