رحلت پیر غلام آستان مقدس قرآن حاج آقا جلیل فیروزی
رحلت پیر غلام آستان مقدس قرآن حاج آقا جلیل فیروزی

تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۰۱/۰۳
رحلت پیر غلام آستان مقدس قرآن حاج آقا جلیل فیروزی

رحلت پیر غلام آستان مقدس قرآن حاج آقا جلیل فیروزی


با نهایت تأسف رحلت پیر غلام آستان مقدس قرآن کریم حاج آقا جلیل فیروزی را به جامعه قرآنی و متخلقش جناب حاج آقا محسن فیروزی تسلیت و تعزیت عرض مینماییم .

 

فاتحه ایی برای این درگذشته عزیز قرائت فرمایید


کلمات کلیدی:
جلیل فیروزی
خطای غیرمنتظره

صفحه ی مورد نظر یافت نشد


بازگشت به صفحه ی اصلی