آرشیو اخبار
آرشیو اخبار


تربیت معلّم تجوید
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد بازدید : 6

افتتاحیه تربیت معلّم مجازی تجوید


تربیت معلم حفظ
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۸/۲۵ تعداد بازدید : 46

تکمیل ظرفیت تربیت معلم حفظ


ثبت نام تکمیل ظرفیت تربیت معلم تجوید
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۸/۱۱ تعداد بازدید : 89

ثبت نام تکمیل ظرفیت تربیت معلم تجوید


پیام تسلیت
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۷/۲۷ تعداد بازدید : 162

درگذشت والده مکرمه اخوان گرانقدر جناب آقایان سیدمحسن و سیدحسین موسوی بلده


تعطیلی جلسه صبح جمعه
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۷/۱۰ تعداد بازدید : 180

تعطیلی جلسه صبح جمعه


افتتاحیه و اختتامیه دوره تربیت معلم پیش نیاز تخصصی
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۷/۰۷ تعداد بازدید : 256

افتتاحیه و اختتامیه دوره تربیت معلم پیش نیاز تخصصی حضوری


بازگشایی مجدد
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تعداد بازدید : 182

بازگشایی مجدد جلسات صبح جمعه


پیام تسلیت
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۶/۲۶ تعداد بازدید : 190

عرض تسلیت


اطلاعیه فوری
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۶/۲۲ تعداد بازدید : 216

پذیرفته شدگان دوره تربیت معلّم لطفاً جهت شروع دوره در هفته آینده آمادگی داشته باشید.


منابع آزمون "پیش نیاز تربیت معلّم تخصصی" (تربیت معلّم عمومی )
تاریخ انتشار :۱۳۹۹/۰۵/۲۶ تعداد بازدید : 227

🔷قابل توجه افراد شرکت کننده در آزمون پیش نیاز تربیت معلّم تخصصی