آموزش قرآن
جستجوی کلمات: آموزش قرآن


تجوید عالی
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 391

حضور در این دوره رایگان می باشد.


اهمیت آموزش و خواندن قرآن و مراد از آن
تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۹/۱۳ تعداد بازدید : 248

اسلام اهمیت زیادی برای یادگیری و تعلیم قائل شده است