برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم در حضور استاد سیدمحسن موسوی بلده

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم در حضور استاد سیدمحسن موسوی بلده

 

مراسم بزرگداشت روز معلم با حضور اساتید مؤسسه برگزار گردید که گزارش تصویر مراسم به شرح ذیل می باشد:

بازدید: 62