آموزش تخصصی قرآن کریم، استاد موسوی بلده 92/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم آموزش تخصصی قرآن کریم، استاد موسوی بلده، 92/08/17 مباحث عنوان شده در این جلسه: 1.      تلاوت آياتي از سوره ي مباركه ي نمل و سوره ی مبارکه ی قصص 2.      بيان مفاهيم آيات تلاوت شده 3.     ذکر مصیبت سرور و سالار شهیدان؛ حضرت امام حسین (ع)                                                                         *** آغاز جلسه: تلاوت آياتي از…