آدرس مؤسسه :خیابان 17 شهریور- ابتدای خیابان صفای شرقی –پلاک 391

تلفن تماس:41-33326139

واحد برادران :ساعت 16 الی 19 شنبه الی چهارشنبه و جمعه ها ساعت 8 الی 12
واحد خواهران :ساعت 8الی 12 شنبه الی چهارشنبه