عنوان دوره: حفظ قرآن
حفظ قرآن
نام استاد: سرکار خانم صفری
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 15 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه و چهارشنبه عصر ها
توضیحات: حفظ جز 30 با روش های ویژه و جذاب