عنوان دوره: تجوید قرآن (ترم 2)
تجوید قرآن (ترم 2)
نام استاد: خانم نظری
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 10 جلسه
تاریخ شروع دوره: 5 دی97
تاریخ پایان دوره: 8 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه دوره 120/000 تومان لازم به ذکر است در صورت تعطیلی تشکیل 10 جلسه حتمی است.