عنوان دوره: تقلید عبدالباسط الف
تقلید عبدالباسط الف
نام استاد: استاد سرآبادانی
محل برگزاری: كلاس شماره 3
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: جمعه 10 الی 11/30
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال