اعداد در قرآن کریم
اعداد در قرآن کریم

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۲۰
اعداد در قرآن کریم

اعجاز اعداد در قرآن کریم


بسم الله الرحمن الرحیم از 19 حرف تشکیل شده است و هر یک از کلمات آن نیز نوزده بار یا مضربی از 19 تکرار شده است .

 به طور مثال :

اسم : 19 بار ، 

الله : 142*19=2698 بار ،

 الرحمن : 3*19 = 57 بار ، 

الرحیم : 6*19= 114 بار

 

تمامی حروف مقطعه ای که در اوایل سوره آمده اند به اندازه مضربی از عدد نوزده در قرآن تکرار شده اند :

 حرف ق در سوره ق 3*19=57 بار ، 

حرف کهیعص در سوره مریم 42*19=798 بار ، 

حرف ن در سوره القلم 7*19=133 بار ،

 دو حرف ی و س در سوره یس 15*19=285 بار ، 

دو حرف ح و م 114*19=2166 بار

 

آیا تکرار این کلمات در قرآن تصادفی است ؟

حیات 145 بار --------- ممات 145 بار

دنیا 115 بار ----------- آخرت 115 بار

ملائکه 88 بار --------- شیطان 88 بار

حر ( گرما ) 4 بار --------- برد ( سرما ) 4 بار