راز سر انگشتان
راز سر انگشتان

تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۰۸/۱۵
راز سر انگشتان

اعجاز علمی قرآن ۱


✨قرآن حدود 1400سال پیش وقتی هنوز راز اثر انگشت برملا نشده بود ، فرمود: خداوند روز قیامت شما را دوباره بازسازی خواهد کرد و حتی اثر انگشت شما را هم مثل زمانیکه در دنیا بودید دوباره می سازد.

♦️أَیَحْسَبُ الْانسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرینَ عَلَى أَن نُّسَوّیَ بَنَانَهُ :

🔺آیا انسان می پندارد که ریزه های استخوان هایش را گرد نخواهیم آورد، آری بلکه می توانانیم که خطوط سر انگشتانش را هم یکایک درست و بازسازی کنیم. 

(سوره قیامت آیه 3-4)